حجابی که ماند و تاجی که افتاد
حجابی که ماند و تاجی که افتاد
 دوشنبه - 17 دی 1397 |    |   بدون نظر |   24841 بازدید

هفدهم دی ماه ۱۳۱۴ در تاریخ ایران یک روز سیاه است. روزی که رضاخان، همسر و دختران خود را برای اولین بار بدون حجاب در انظار عمومی به نمایش درآورد و پس از آن، ماموران شهربانی و پاسبان ها در کوچه و خیابان ها با خشونت حجاب از سر زنان ایرانی برمی داشتند.


ارسال دیدگاه