خبرهای ویژه

rahbari
» زن ، گفتگو و معرفی » زنان شکست خورده

تاریخ انتشار : 1397/10/16 - 18:43

 کد خبر: 12667
 1915 بازدید

زنان شکست خورده

زن وقتی در وجود اصیل خود قرار داشته باشد، به چیزی ماوراء قدرت نظر می‌کند، جاروب‌کردن و تیمارکردن کودکان را عین زندگی می‌بیند. برعکسِ زن شکست‌خورده که چه در درون خانه کار کند، چه بیرون خانه، خود را کلفتی می‌داند که محکوم به بیگاری است.

استاد اصغر طاهرزاده :

وقتی زن نتوانست به اصالتش برگردد ، بخواهد و نخواهد، انسانی شکست خورده است و مرد نیز این چنین است ، به عنوان مثال مرد وقتی شکست خورده است که با عشق به خانواده به سر کار نرود.

اما وقتی مرد احساس کرد تلاش‌های روزانه‌ی او در خانه به ثمر می‌نشیند و زن خانه نه تنها مانع و رقیب مسئولیت او در خانه نیست بلکه یار و همراه اوست ، با تمام امید کار می‌کند تا این خانه سر پا بماند.

ولی اگر چنین برداشتی نداشت، احساس می‌کند مثل حمال‌ها دارد بیگاری می‌کشد و خود را مجبور به این بیگاری می‌بیند، این حالتِ یک مرد شکست خورده است.

شما زنان اگر می‌خواهید مرد را از نشاط و امید محروم کنید به او بگوئید ما نیاز به پول شما نداریم ، بزرگ‌ترین محرومیت مرد این است که احساس کند در خدمت خانواده‌ای نیست.

زن شکست‌خورده زنی نیست که از زن‌بودن خود ناراحت است بلکه از من بودنش شکست خورده است. در این حال است که خود را چنین تحلیل می‌کند که برده‌ای هستم در چنگال مرد و باید با کار خود زندگی او را بسازم که مرد از زندگیش تمتع گیرد.

اگر تحلیل زن در زندگی ‌چنین شد، خود را آن مَن می‌داند که در من شدن شکست خورده و لذا خود را کلفتِ همسر و فرزندانش حس می‌کند.

در حالی که زن وقتی در وجود اصیل خود قرار داشته باشد، به چیزی ماوراء قدرت نظر می‌کند، جاروب‌کردن و تیمارکردن کودکان را عین زندگی می‌بیند.

برعکسِ زن شکست‌خورده که چه در درون خانه کار کند ، چه بیرون خانه ، خود را کلفتی می‌داند که محکوم به بیگاری است.

با این مَن شدن هر چه می‌کند از احساس شکست خارج نمی‌شود، چون در حقیقت منِ خود را در مقابل منِ مرد قرار داده است ، اگر بر منِ مرد غالب و حاکم شد که از خود شکست خورده است، چون اصالتش تقاضا پذیری بود نه حاکم‌ شدن، و اگر مغلوب شود خود را کلفت احساس می‌کند، چون منِ خود را به صحنه آورده ولی آن من از منِ مرد شکست خورده است و در هر صورت خود را بی‌حقیقت می‌داند.

در این حال نه مرد خادم خانه است و در موقعیت مسئولیت، و نه زن خادم خانه و در موقعیت تبعیت. هر دو خادم منِ خود هستند.

وقتی در یک کلاس درس معلم، عرق می‌ریزد و درس می‌گوید و دانش‌آموزان هم با تمام ولع مطالب را می‌گیرند این کلاس به خوبی جلو می‌رود.

اما اگر دانش‌آموزان نسبت به خدمت معلم بی‌تفاوت بودند، دیگر نه معلم می‌تواند معلمی خود را ادامه دهد و نه دانش‌آموزان از آن کلاس بهره می‌گیرند و نه کلاس به نحو مطلوب ادامه می‌یابد.

جنبش فمینیسم با روح سکولاری که بر آن حاکم است دشمن واقعی روحیه مادری و ایثار زنان شد، به اسم استیفای حقوق از دست رفته زنان، با فربه کردن مَنِ زنان، بزرگ‌ترین ظلم را به زنان کردند.

با تحقیر کار در خانه، علاوه بر آن که آنان را گرفتار استثمار کارخانه‌ها و شرکت‌های بی‌رحم نمودند، محل اَمن خانه را از آن‌ها گرفتند و سبب فروپاشی خانواده شدند.

با فربه‌نمودن منیت زنان، اول زنان را از هویت حقیقی خود محروم کردند و سپس خانواده از داشتن محیطی گرم که فقط با ایثارگری زنان بدان دست می‌یافت، محروم شد.

در این حال نه دیگر مرد خادم خانه است، در لباسِ مسئول، و نه زن خادم خانه است در لباسِ تبعیت .

هر دو خادم من خود شدند و فعّال برای غلبه بر دیگری، و تلاش برای غلبه بر همدیگر را زندگی پنداشتند و از زندگی باز ماندند.

زندگی آن است که در کنار هم روحانیت یک‌دیگر را رشد دهیم و تحقق چنین زندگی با پذیرش ارزش تقوا ممکن است و نه با پذیرش ارزش پول و پُز.

منبع : کتاب زن آنگونه که باید باشد

دانلود کتاب زن آنگونه که باید باشد


برچسب ها : , , , , ,
دسته بندی : زن ، گفتگو و معرفی
ارسال دیدگاه