حجابی که ماند و تاجی که افتاد
حجابی که ماند و تاجی که افتاد
 دوشنبه - ۱۷ دی ۱۳۹۷ |    |   بدون نظر |   2364 بازدید

هفدهم دی ماه ۱۳۱۴ در تاریخ ایران یک روز سیاه است. روزی که رضاخان، همسر و دختران خود را برای اولین بار بدون حجاب در انظار عمومی به نمایش درآورد و پس از آن، ماموران شهربانی و پاسبان ها در کوچه و خیابان ها با خشونت حجاب از سر زنان ایرانی برمی داشتند.


ارسال دیدگاه

فیلم های مشابه
مسیر امن حجاب
۲۲ دی ۱۳۹۷ 2336 بازدید
حجابی که ماند و تاجی که افتاد
۱۷ دی ۱۳۹۷ 2365 بازدید
فیلم مذهبی
۲۲ دی ۱۳۹۷ 2337 بازدید
آخرین فیلم ها
۲۲ دی ۱۳۹۷ 2338 بازدید
۱۷ دی ۱۳۹۷ 2366 بازدید