حجابی که ماند و تاجی که افتاد
حجابی که ماند و تاجی که افتاد
 دوشنبه - ۱۷ دی ۱۳۹۷ |    |   بدون نظر |   265 بازدید

هفدهم دی ماه ۱۳۱۴ در تاریخ ایران یک روز سیاه است. روزی که رضاخان، همسر و دختران خود را برای اولین بار بدون حجاب در انظار عمومی به نمایش درآورد و پس از آن، ماموران شهربانی و پاسبان ها در کوچه و خیابان ها با خشونت حجاب از سر زنان ایرانی برمی داشتند.


ارسال دیدگاه

فیلم های مشابه
مسیر امن حجاب
۲۲ دی ۱۳۹۷ 131 بازدید
حجابی که ماند و تاجی که افتاد
۱۷ دی ۱۳۹۷ 266 بازدید
فیلم مذهبی
۱۷ دی ۱۳۹۷ 267 بازدید
آخرین فیلم ها
۲۲ دی ۱۳۹۷ 132 بازدید
۱۷ دی ۱۳۹۷ 268 بازدید
۱۲ آذر ۱۳۹۷ 729 بازدید