خبرهای ویژه

rahbari
» زن ، گفتگو و معرفی » ححاب یک جهان بینی خاص است

تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ - ۱۷:۰۹

 کد خبر: 12303
 225 بازدید

ححاب یک جهان بینی خاص است

مسئله حجاب به پوشیدن یا نپوشیدن چندمتر پارچه نیست ، حجاب یک لباس نیست. نوعی نگاه ، طرز فکر ، رفتار ویژه ححاب یک جهان بینی خاص استو جهان بینی خاص است. پدیده ای است که با انبوهی از مسایل زندگی زن پیوند دارد. حجاب، آغاز یک راه و پایان یک بیراهه است. بالاترین فریاد […]

مسئله حجاب به پوشیدن یا نپوشیدن چندمتر پارچه نیست ، حجاب یک لباس نیست. نوعی نگاه ، طرز فکر ، رفتار ویژه ححاب یک جهان بینی خاص استو جهان بینی خاص است.
پدیده ای است که با انبوهی از مسایل زندگی زن پیوند دارد. حجاب، آغاز یک راه و پایان یک بیراهه است.
بالاترین فریاد خاموش ، بدون زبان سخن گفتن و بدون دعوا اعتراض کردن؛ مقاومتی بدون خرج و زحمت ، و رفتاری آکنده از پیامهای معنوی است
. لباس زبان دارد و زبانش هیچ گاه نه خسته میشود و نه از تاثیر گذاری ، ناامید…
زنان بی حجاب کشور ماخیلی بیشتر از زنان نیمه برهنه ی غربی در پذیرش حجاب ستیز می ورزند . شاید تعجب کنید اگر بشنوید که وقتی در جلسات عمومی و خصوصی ، از ارزشهای معنوی و اخلاقی برای زنان غربی صحبت کنید آنها اغلب متاثر میشوند و به فکرعمیق فرو می روند و به شما چنان خیره میشوند که گویا برایشان پیام وحی را میخوانید!
ولی در سرزمین ما که از زمین و آسمان بانگ ارزش حجاب بلند است……
علت آن اشتیاق زنان نیمه برهنه، و این ستیز و گریز زنان دیار ما یکی این است:
آنها زخم خورده ی نظام سرمایه داری اند و هر چند در رفاه غرق باشند آرامش خود را در پیروی از راهنامه ی دین می یابند ، بر خلاف زنان دیار ما که نه از نظام سرمایه داری شناخت دارند و نه خود را زخم خورده ی این نظام میدانند. از طرفی چون در نعمت نتایج دین غوطه ورند،قدر ارزشها را درست نمیدانند..
دوم: زنان کشورما فرصت نیافته اند به کشورهای غیر معتقد به حجاب ، سفرکردند تا به نقش و تاثیر مفید حجاب و پیامدهای دهشتناک بی حجابی ، به درستی پی ببرند. اینجا در سایه ی امنیت و آسایش نسبی که فرهنگ حجاب برایشان فراهم کرده است ، از زندگی سالم تر ، بی دغدغه تر و آرام بهره میبرند ، اما به هم شکلی با نیمه برهنگان غرب افتخار میکنند.

منبع : قسمت هایی از کتاب راز یک فریب نوشته ی یوسف غلامی


برچسب ها : , , ,
دسته بندی : زن ، گفتگو و معرفی
ارسال دیدگاه